Ung i Dansk Varmblod Region 1 holder årsmøde søndag d. 31. marts 2013 kl.16.00

Mødet foregår på Mademosegaard, Lyngerupvej 35, 3630 Jægerspris

Til dette møde er alle velkomne! Såvel gamle medlemmer, som nye folk, der ikke er medlemmer endnu, men bare vil høre om Ung i Dansk Varmblod.

Hvis du har gode idéer til arrangementer vi kan holde i fremtiden og gerne vil møde andre unge mennesker med interesse for heste, så er det her du skal komme.

Vi skal derudover have nedsat et udvalg, som vil være med til at arbejde for Ung i DV (få dage om året). Der er altså masser af mulighed for at få indflydelse og ønsker om arrangementer opfyldt.

Det er gratis at deltage, og der serveres en forfriskning undervejs.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og glæder os til at se jer!

Evt. spørgsmål kan stilles til Christian Springborg, tlf. 20665180

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent samt kort introduktion til UNG I DV
2. Beretning om det år, der er gået ved udvalgets medlemmer, desuden vil vi
fortælle lidt om, hvad vi arbejder på af arrangementer for året 2013.
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Valg af et UNG I DV medlem til region 1´s repræsentantskab for 1 år
5. Valg af 3 Ung i Dansk Varmblods medlemmer til Ung i Dansk Varmblods udvalget for 1 år
6. Valg af 1 suppleant for 1 år.
7. Evt.